Servicii

Servicii de proiectare si consultanta - instalatii electrice

Documentație care analizează, descrie și evaluează economic soluțiile de racordare la rețeaua electrică.

Se află la baza emiterii Avizului Tehnic de Racordare (ATR), în situațiile în care soluția nu se stabilește de către Operatorul de Rețea.

Documentație tehnică pentru stabilirea condițiilor de coexistență dintre rețelele electrice (aeriene, subterane) și diferite obiective: case, panouri fotovoltaice, rețele de telecomunicații etc.

Se află la baza emiterii unui Aviz de Amplasament favorabil Necondiționat, în situațiile în care Operatorul de Rețea informează utilizatorul despre necesitatea întocmirii acestei documentații.

În unele cazuri, Studiul de Coexistență se completează cu o Analiză de Risc – documentație elaborată de un Expert ANRE, prin care se cuantifică riscurile și se propun măsuri de scădere ale acestora.

Documentație tehnică generală care stă la baza emiterii Certificatului de Urbanism.

Conține memoriu descriptiv, parte desenată generală și o serie de documente din partea clientului și se depune la autorități în vederea emiterii Certificatului de Urbanism.

Documentație tehnică, pe baza căreia se obțin Avizele și Acordurile solicitate prin Certificatul de Urbanism.

Pornind de la Proiectul Certificatului de Urbanism, DTAv conține parte scrisă și parte desenată și descrie, în funcție de exigențele fiecărei entități, investiția.

În situația necesității unor documentații de specialitate altele decât Electric (de exemplu Drumuri, Ape, documentație detaliată de impact de mediu, PUZ etc.), acestea se pot subcontracta.

Avizele și acordurile solicitate prin C.U. pot fi urmărite și obținute de beneficiar, de proiectant sau de terță parte, conform înțelegerilor punctuale. 

Documentație tehnică, pe baza căreia se obține Autorizația de Construire.

Împreună cu avizele, acordurile, documentațiile de specialitate (altele decât electric), studiile și documentele de proprietate, alcătuiește dosarul care se depune la autorități în vederea obținerii Autorizației de Construire.

De obicei se întocmește în paralel cu P.T.E. și conține o parte din informațiile acestuia (memoriu, grafic de implementare a investiției, PCCVI, parte desenată care conține minim plan de situație, secțiuni, suprafețe de teren, profile de săpătură precum și o evaluare la nivel de Deviz General) Documentația este verificată de verificatori ANRE/MDLPA. Se întocmește pe specialități (electric, rezistență, arhitectură – după caz).

Documentație tehnică detaliată, pe baza căreia se poate implementa obiectivul.

Se află la baza construirii oricărui tip de lucrare electrică – stâlpi, rețele aeriene/subterane, posturi de transformare, centrale electrice fotovoltaice etc.

Conține detalii de execuție, caiete de sarcini, breviare de calcule, grafic de implementare a investiției, PCCVI, devize – liste de cantități de lucrări și este verificată de verificatori ANRE/MDLPA. Se întocmește pe specialități (electric, rezistență, arhitectură – după caz).

Raport complet privind simularea producției de energie electrică lunară și anuală, ținând cont de umbriri (după caz) și determinarea configurației unei centrale electrice fotovoltaice – panouri, invertoare, posturi de transformare ridicătoare.

Raportul conține, la solicitarea expresă, date economice (investiție financiară, perioada de recuperare și profitul după 20-25 ani) și de impact asupra emisiilor de CO2, fie din perspectiva unui PRODUCĂTOR sau a unui PROSUMATOR.

Simulare software (Dialux/Dialux EVO) privind iluminarea drumurilor publice, a pistelor de bicicletă și trotuarelor, în funcție de exigențele ultimelor reglementări europene.

Raportul conține corpurile de iluminat folosite și urmărește îndeplinirea cerințelor de iluminare specifice – vizual și tabelar.

Calcul electroenergetic complex, care analizează rețeaua electrică de distribuție și/sau transport, după caz, la momente critice (VDV, VDI, GNV etc.) și, ținând cont de situația staționară a sarcinilor electrice și a tuturor producătorilor de la momentul respectiv, determină posibilitățile de evacuare a energiei electrice din grupul de producere analizat. 

Posibilitățile de evacuare se referă inclusiv la necesitatea realizării unor lucrări de întărire în RED/RET de către grupul de producere analizat sau de mai mulți utilizatori precum și la considerarea lucrărilor din Planurile de Dezvoltare ale O.D. și O.T.S. 

Se determină astfel costurile lucrărilor de întărire, puterea evacuabilă fără lucrări de întărire și momentul propus pentru Punerea în Funcțiune. 

Avizul tehnic de racordare constituie oferta operatorului de reţea la cererea de racordare a solicitantului.

Avizul de amplasament este răspunsul scris al operatorului de rețea la cererea unui solicitant, în care se precizează punctul de vedere față de propunerea de amplasament a obiectivului solicitantului referitor la îndeplinirea condițiilor de coexistență a obiectivului cu rețelele electrice ale operatorului.