fazele: SF, DALI, SC, PTE, PCU, PAC
Condițiile de montare a rețelelor de telecomunicații pe stâlpii electrici
Informații relevante privind legislația și procedurile din domeniul electric
Iluminat public stradal și pietonal, iluminat perimetral și interior