RCS & RDS       
Studii de Coexistență, >400.000 stâlpi joasă tensiune (0.4kV) și >10.000 stâlpi medie tensiune (20kV), >16000km rețea de telecomunicații

Prutul SA       

Racordarea la rețeaua electrică a fabricii de ulei, P=1.2 + 1.6MW

Racordarea la R.E.D. a grupului de producere din biomasă CHP 6MW Prutul SA

Prejmer & Send Energy: Racordarea la rețeaua electrică a 2 Centrale Electrice Fotovoltaice, P=5MW

Green Sun SRL: Racordarea la rețeaua electrică a CEF 2.318MW – Ivești

Megasolar, Bribon, Viento: Racordarea la rețeaua electrică a 3 Centrale Electrice Eoliene, P=3x2MW

Cozamin SRL  

Alimentare cu energie electrică fabrică de confecții P=192kW

Dutch Marine Trading Design SRL  

Alimentare cu energie electrică sediu firmă P=450kW

Lidl Romania   

Alimentare cu energie electrică SUPERMARKET Galati, str. G-ral Dragalina nr. 1 mun. Galați P=160kW

Navrom Centru de Afaceri   

Alimentare cu energie electrică – spor de putere hotel Mercur

Primăria Municipiului Galați         

Iluminat public stradal și pietonal, infrastructură subterană telecomunicații

Transelectrica SA  

Centală electrică fotovoltaică Off-Grid – stația 400/220/110kV Gutinaș

Flintab SRL    

Racordarea la rețeaua electrică – hală de producție și depozit Tecuci, P=165kW

Vestas Romania    

Realizarea măsurilor anti-insularizare pentru CEE Negrea 8MW, Pechea 6MW, Vârlezi 6MW

Tancrad SRL   

Racordarea la rețeaua electrică a 3 obiective: Stație Epurare Izvoarele (196kW), Stație Epurare Liești (268kW), Locuință Unifamilială Galați (118kW)

Triton SRL   

Racordarea la rețeaua electrică a locului de consum permanent Hală Prestări Servicii – Galați

Universitatea ”Dunărea de Jos Galați”     

Racordarea la rețeaua electrică a locului de consum permanent ”Clădire Unitate Integrată pentru realizarea Uneltelor de Pescuit”, P=187kW

Liberty Galați SA  

Înlocuirea transformatoarelor răcite cu PCB, cu trafo uscate – secția LBC 

Și mulți alții, în peste 900 de documentații tehnice avizate