Clienti

RCS & RDS       
Studii de Coexistență, >1000.000 stâlpi joasă tensiune (0.4kV) și >20.000 stâlpi medie tensiune (20kV), >50000km rețea de telecomunicații

Lidl Romania 

 

Alimentare cu energie electrică SUPERMARKET 

 

Dutch Marine Trading Design SRL

 

Alimentare cu energie electrică sediu firmă 

Prutul SA       

Racordarea la rețeaua electrică a fabricii de ulei, P=5,6MW

 

Transelectrica SA  

Centală electrică fotovoltaică Off-Grid – stația 400/220/110kV Gutinaș

 

Racordarea la R.E.D. a grupului de producere din biomasă CHP 6MW Prutul SA

 

Lucrări de construire și evacuare a energiei produse de CEE 1x99MW Green Breeze, CEE 1x99MW Ansthall Green Energy – DTAC (beneficiar final OX2 Suedia)

 

Racordare la RED a CEF 19,2MW Tg. Bujor – Myt Holdco Energy

 

Racordare la RED a CEE 6,2MW One Grid

Racordare la RED – stabilire solutii si obtinere ATR pentru peste 30 Centrale electrice Fotovoltaice însumând peste 150MW.

 

 

Cozamin SRL  

Alimentare cu energie electrică fabrică de confecții 

 

Navrom Centru de Afaceri

  

Alimentare cu energie electrică – spor de putere hotel Mercur

 

Primăria Municipiului Galați

         

Iluminat public stradal și pietonal, infrastructură subterană telecomunicații

Studii de coexistență pentru diverse obiective: modernizări de drumuri, parcări multietajate, depou, groapă de gunoi etc.

 

Flintab SRL

   

Racordarea la rețeaua electrică – hală de producție și depozit Tecuci

 

Vestas Romania

   

Realizarea măsurilor anti-insularizare pentru CEE Negrea 8MW, Pechea 6MW, Vârlezi 6MW

 

Tancrad SRL

  

Racordarea la rețeaua electrică a obiectivelor construire: stații de epurare/pompare, depou, iluminat public etc.

 

Triton SRL

  

Racordarea la rețeaua electrică a locului de consum permanent Hală Prestări Servicii – Galați

 

Universitatea ”Dunărea de Jos Galați”

    

Racordarea la rețeaua electrică a locului de consum permanent ”Clădire Unitate Integrată pentru realizarea Uneltelor de Pescuit”

Racordarea la rețeaua electrică a locului de consum permanent “Cămin Studențesc”

 

Liberty Galați SA  

Înlocuirea transformatoarelor răcite cu PCB, cu trafo uscate – secția LBC

 

OMV Petrom SA

LEA 20kV + PTA Racord Sonda 862 Bustuchin

Racordare la RED – Centrală Termoelectrică 6MW – Turburea

Și mulți alții, în peste 1100 de documentații tehnice.