Servicii

 • Studii de Soluție (S.S.) pentru racordarea consumatorilor sau a grupurilor de producere a energiei electrice din surse regenerabile (eolian, fotovoltaic, biomasa/biogaz etc.) 

 • Proiecte Tehnice de Execuție (P.T.E.)

 • Detalii de Execuție (D.D.E.), Caiete de Sarcini (C.S.)
 • Studii de Coexistență (S.C.) – amplasare rețele de telecomunicații, sisteme de supraveghere video pe stâlpii Operatorilor de Distribuție

 • ​Consultanță obținere Aviz Tehnic de Racordare (A.T.R.), aviz de amplasament

 • Urmărirea întregii proceduri de racordare la rețea

 • Proiectul Certificatului de Urbanism (P.C.U.), Documentație obținere Avize și Acorduri

 • Documentație Tehnică pentru obținerea Autorizației de Construire (D.T.A.C.) inclusiv obținere

 • ​Devize și antemasuratori

 • ​Analize extinse pentru asigurarea echilibrului cerere-consum de energie electrică

 • ​Subcontractare servicii de proiectare parte de construcții și servicii topografice / geologice

 • ​Planuri de situație 

 • ​Modelarea rețelelor de distribuție 20kV sau 110kV cu ajutorul programelor specializate

 • Calculul curenților de scurtcircuit

 • Analiza pierderilor de putere

 • Optimizarea dezvoltării rețelelor

 • Analiza indicatorilor de fiabilitate/calitate

 • ​Alte servicii in domeniul energetic