Pentru a ne racorda la rețeaua electrică de distribuție publică vom parcurge următorii pași:

 • Depunerea documentației – formulare tipizate + documente anexate. Prin acestea se solicită puterea dorită. În urma depunerii, O.D. eliberează Avizul Tehnic de Racordare sau solicită întocmirea unui Studiu de Soluție de o societate atestată ANRE, prin care se propun cel puțin 2 variante de racordare.
 • Proiectul faza  Studiu de Soluție se întocmește și se avizează în CTE (comisie tehnică de avizare) iar apoi se predă clientului
 • Depunerea unei adrese prin care se solicită varianta dorită din studiul avizat
 • Eliberarea ATR (aviz tehnic de racodare). O copie a acestuia se ridica prin achitarea valorii emiterii avizului la Electrica: maxim 30 zile, de obicei 10-15 zile
 • În cazul în care lucrările de racordare la rețea sunt complexe, este necesară întocmirea unui Proiect Tehnic, de o societate atestată ANRE pentru nivelul de tensiune maxim menționat în ATR
 • Întocmirea proiectului tehnic
 • Proiectantul va subcontracta servicii de topometrie/geodezie, pentru zona pe care se vor realiza lucrări
 • Proiectul tehnic va conține detalierea lucrărilor de racordare.
 • La obținerea autorizațiilor de construire puteti opta pentru a le obține dumneavoastră, dar si pentru varianta de a subcontracta Nasi persoane specializate, contra cost.
 • Avizarea proiectului tehnic în cadrul CTE.
 • Predarea către beneficiar a proiectului complet, verificat, avizat, inclusiv a devizelor fără valori în format electronic: la emiterea avizului CTE pentru PTE.
 • Solicitarea ofertelor economice de la societatile atestate ANRE, pentru execuție, pe baza extrasului din proiect și a devizelor fără valori puse la dispoziție de proiectant
 • Alegerea societății prin completarea și semnarea încredințării directe, în care se trece valoarea negociată
 • Încheierea cu Electrica a Contractului de Racordare, în care este trecuta valoarea din încredintare, în baza caruia se poate plăti tariful de racordare (negociat)
 • Încheierea cu Electrica a Contractului de Execuție, după achitare și obținerea autorizațiilor de construire