Pentru a ne racorda la rețeaua electrică de distribuție publică vom parcurge următorii pași:

 • Depunerea documentației – formulare tipizate Electrica + documente anexate. Prin acestea se solicită puterea dorită. În urma depunerii, SDEEMN – Galați eliberează Avizul Tehnic de Racordare sau solicită întocmirea unui Studiu de Soluție de o societate atestată ANRE, prin care se propun cel puțin 2 variante de racordare
 • Proiectul faza  Studiu de Soluție se întocmește și se avizează în CTA (comisie tehnică de avizare) iar apoi se predă clientului
 • Depunerea unei adrese prin care se solicită varianta dorită din studiul avizat
 • Eliberarea ATR (aviz tehnic de racodare).O copie a acestuia se ridica prin achitarea valorii emiterii avizului la Electrica: maxim 30 zile, de obicei 10-15 zile
 • În cazul în care lucrările de racordare la rețea sunt complexe, este necesară întocmirea unui Proiect Tehnic, de o societate atestată ANRE pentru nivelul de tensiune maxim menționat în ATR
 • Întocmirea proiectului tehnic
 • Proiectantul va subcontracta servicii de topometrie, pentru zona pe care se vor realiza lucrări
 • Proiectul tehnic va conține detalierea instalațiilor prin tarif de racordare. Pentru autorizații, vor fi atat pentru tarif de racordare, vol 1 (punct de racordare – contor) cat și instalația de utilizare, vol 2 (contor – tablou electric general). Termen PT: 15 zile de la ridicarea topo. Termen DTCU (documentatie tehnica pentru certificat de urbanism): 3-5 zile de la ridicarea topo. Termen obtinere certificate de urbanism, avize si acorduri, DTAC: 2-4 luni, funcție avizele solicitate prin certificate. Termen DTAC: 4-7 zile de la obtinerea tuturor avizelor solicitate prin certificatul de urbanism.
 • La obținerea autorizațiilor de construire puteti opta pentru a le obține dumneavoastră, dar si pentru varianta de a subcontracta Nasi persoane specializate, contra cost (cca. 80-90 lei / aviz, acord, extras de carte funciară, certificat urbanism etc, acestea fiind costuri suplimentare față de taxele efective aplicate de deținătorii instalațiilor – Engie, Telekom, Apă-Canal, Total Strada, etc.)
 • Avizarea proiectului tehnic Electrica Galați: 7-14 zile de la momentul depunerii PT, emiterea avizului CTA – 7-14 zile dupa sedință
 • Predarea către beneficiar a proiectului complet, verificat, avizat, inclusiv a devizelor fără valori în format electronic: la emiterea avizului CTA pentru PT
 • Solicitarea ofertelor economice de la societatile atestate ANRE, pentru execuție, pe baza extrasului din proiect și a devizelor fără valori puse la dispoziție de proiectant
 • Alegerea societății prin completarea și semnarea încredințării directe, în care se trece valoarea negociată
 • Încheierea cu Electrica a Contractului de Racordare, în care este trecuta valoarea din încredintare, în baza caruia se poate plăti tariful de racordare (negociat)
 • Încheierea cu Electrica a Contractului de Execuție, după achitare și obținerea autorizațiilor de construire

Cu cele 2 Autorizații de Construire obținute (Tarif de Racordare – Electrica și Instalație de Utilizare) și cu tariful de racordare negociat achitat, lucrarea se poate executa