Studii de Soluție (S.S.)

Pentru racordarea consumatorilor sau a grupurilor de producere a energiei electrice din surse regenerabile (eolian, fotovoltaic, biomasa/biogaz etc.)

Studii de Fezabilitate (S.F.)

Pentru investiții din domeniul electric - iluminat (modernizare sau extindere), parcuri fotovoltaice/eoliene, infrastructură subterană pentru telecomunicații.

Proiecte Tehnice de Execuție (P.T.E.)

Detalii de Execuție (D.D.E.)

Caiete de Sarcini (C.S.)

Studii de Coexistență (S.C.)

Amplasare rețele de telecomunicații, sisteme de supraveghere video pe stâlpii Operatorilor de Distribuție, devierea instalațiilor electrice afectate de diverse obiective, calcule tehnice pentru determinarea amplasamentului investiției în relație cu rețelele existente.

Consultanță obținere Aviz Tehnic de Racordare (A.T.R.)

Aviz de amplasament

Urmărirea întregii proceduri de racordare la rețea

Proiectul Certificatului de Urbanism (P.C.U.)

Documentație obținere avize și acorduri.

Documentație Tehnică pentru obținerea Autorizației de Construire (D.T.A.C.)

Inclusiv obținere devize și antemasuratori.

Analize extinse pentru asigurarea echilibrului

Cerere-consum de energie electrică.

Subcontractare servicii de proiectare parte de construcții și servicii topografice / geologice

Planuri de situație

Modelarea rețelelor de distribuție 20kV sau 110kV

Cu ajutorul programelor specializate.

Calculul curenților de scurtcircuit

Analiza pierderilor de putere

Optimizarea dezvoltării rețelelor

Analiza indicatorilor de fiabilitate/calitate

Calculul producției de energie electrică din surse regenerabile

Panouri fotovoltaice, în funcție de poziționare.

Alte servicii în domeniul electro-energetic