Studii de Soluție (S.S.)

Pentru racordarea consumatorilor sau a grupurilor de producere a energiei electrice din surse regenerabile (eolian, fotovoltaic, biomasa/biogaz etc.)

Studii de Fezabilitate (S.F.)

Pentru investiții din domeniul electric - iluminat (modernizare sau extindere), parcuri fotovoltaice/eoliene, infrastructură subterană pentru telecomunicații.

Proiecte Tehnice de Execuție (P.T.E.)

Documentație completă, prin care se descriu elementele din soluția adoptată, procese de execuție, grafic de realizare a investiției, breviare de calcule tehnice, plan de control al calității, verificări și încercări, liste de cantități cu și fără valori, planuri de situație, vederi/secțiuni și informații vizuale suficiente pentru execuția, de către specialiști, a obiectivului.

Detalii de Execuție (D.D.E.)

Reprezintă elementele nestandardizate pentru care este necesară o descriere textuală și vizuală suplimentară.

Caiete de Sarcini (C.S.)

Documentația necesară achiziției publice/private a execuției lucrărilor totale sau parțiale aferente obiectivului. Sunt incluse în PTE.

Studii de Coexistență (S.C.)

Amplasare rețele de telecomunicații, sisteme de supraveghere video pe stâlpii Operatorilor de Distribuție, devierea instalațiilor electrice afectate de diverse obiective, calcule tehnice pentru determinarea amplasamentului investiției în relație cu rețelele existente.

Consultanță obținere Aviz Tehnic de Racordare (A.T.R.)

Interpretarea reglementărilor în vigoare și acordarea asistenței tehnice pentru depunerea documentației și obținerea avizului tehnic de racordare (documentul care reprezintă oferta operatorului de rețea cu privire la racordarea la rețeaua electrică publică).

Proiectul Certificatului de Urbanism (P.C.U.) și documentație avize și acorduri (D.T.Av.)

Documentația tehnică necesară obținerii Certificatului de Urbanism.


Documentație tehnică necesară obținerii Avizelor și Acordurilor solicitate prin C.U.

Documentație Tehnică pentru obținerea Autorizației de Construire (D.T.A.C.)

Documentație tehnică completă pentru obținerea Autorizației de Construire, verificată, întocmită în baza soluției adoptate, precum și a avizelor și acordurilor obținute.

Analiză de regimuri permanente cu N și N-1 (N-2) elemente pe Sistemul Energetic Național (S.E.N.)

Realizarea analizei rețelei electrice de distribuție și transport privind circulația de curent, nivelul de tensiune, pierderi, încărcări etc. necesară stabilirii soluției de racordare la rețeaua electrică a grupurilor de producere a energiei electrice (FOTOVOLTAIC, EOLIAN, BIOMASĂ etc.)

Subcontractare servicii de proiectare parte de construcții și servicii topografice / geologice

În măsura în care sunt necesare desfășurării proiectării.

Realizarea simulărilor pentru dezvoltarea Centralelor Electrice Fotovoltaice

Folosind software de specialitate, determinăm configurația optimă de panouri-invertoare și alte echipamente pentru o centrală fotovoltaică cât mai competitivă, inclusiv simulări de producție de energie și returnarea investiției.

Calculul curenților de scurtcircuit

Analiza pierderilor de putere

Optimizarea dezvoltării rețelelor

Analiza indicatorilor de fiabilitate/calitate

Alte servicii în domeniul electro-energetic