Pentru ca totul sa meargă uns, informăm clienții constant și comunicăm ori de câte ori autoritățile solicită detalii suplimentare, pe care utilizatorii le pot oferi.

Deși procesul pentru racordarea utilizatorilor la rețelele electrice care aparțin D.E.E.R. SA (fosta Electrica), E-Distributie Muntenia, Dobrogea, Banat (fosta Enel), Distributie Energie Oltenia (fosta Cez)  sau Delgaz Grid (fosta E-on) reprezintă o adevărată aventură pentru micile afaceri sau giganții industriei/comerțului, noi suntem călăuza perfectă. Vom gestiona efortul dumneavoastră atât din punct de vedere al resurselor financiare cât și utilizarea personalului minim.

Mai mult, legislația de domeniu este într-o continuă schimbare și astfel este greu de urmărit/respectat. În baza unor contracte de asistență tehnică vă putem încadra solicitările în cadru legal, pe baza normativelor și prescripțiilor în vigoare.

Pentru a ne racorda la rețeaua electrică de distribuție publică vom parcurge următorii pași:

 • Depunerea documentației – formulare tipizate + documente anexate. Prin acestea se solicită puterea dorită. În urma depunerii, Operatorul eliberează Avizul Tehnic de Racordare sau solicită întocmirea unui Studiu de Soluție de o societate atestată ANRE, prin care se propun cel puțin 2 variante de racordare;
 • Proiectul faza  Studiu de Soluție se întocmește și se avizează în CTA (comisie tehnică de avizare) iar apoi se predă clientului;
  Depunerea unei adrese prin care se solicită varianta dorită din studiul avizat;
 • Eliberarea ATR (aviz tehnic de racodare).O copie a acestuia se ridica prin achitarea valorii emiterii avizului la Operator: maxim 30 zile, de obicei 10-15 zile;
  În cazul în care lucrările de racordare la rețea sunt complexe, este necesară întocmirea unui Proiect Tehnic, de o societate atestată ANRE pentru nivelul de tensiune maxim menționat în ATR;
 • Întocmirea proiectului tehnic;
  Proiectantul va subcontracta servicii de topometrie, pentru zona pe care se vor realiza lucrări;
 • Proiectul tehnic va conține detalierea instalațiilor prin tarif de racordare, grafic de execuție, faze determinante, antemăsurători, breviare de calcule;
 • În paralel cu întocmirea proiectului, ne adresăm autorităților cu privire la autorizarea execuției lucrărilor, conform legislației în vigoare, în funcție de specificul lucrării efective;
 • Avizarea proiectului tehnic în cadrul Comisiei Tehnico-Economice a Operatorului;
  Predarea către beneficiar a proiectului complet, verificat, avizat, inclusiv a devizelor fără valori în format electronic;
 • Solicitarea ofertelor economice de la societatile atestate ANRE, pentru execuție, pe baza extrasului din proiect și a devizelor fără valori puse la dispoziție de proiectant;
  Alegerea societății prin completarea și semnarea încredințării directe, în care se trece valoarea negociată;
 • Încheierea cu Operator a Contractului de Racordare, în care este trecută valoarea din încredintare, în baza caruia se poate plăti tariful de racordare (negociat);
  Încheierea cu Operator a Contractului de Execuție, după achitare și obținerea autorizației de execuție;